Digital markedsføringsstrategi

31. mai 2020 ingridhammer

Markedsføring handler om å treffe publikum på rett sted og til rett tid. Det samme gjelder for det digitale aspektet av markedsføring, nemlig å møte publikum der de bruker tid; på internett. For å oppnå dette er man avhengig av gode strategier.  Men hva er egentlig en digital strategi, og hvilken passer best for deg og din bedrift?

«Strategi er en organisasjons langsiktige valg og handlinger i skiftende omgivelser».
(Lene Pettersen, Hva er strategi?, 2020)

 

SOSTAC – modellen

SOSTAC-modellen er en markedsføringsstrategi som ble utviklet på 1990-tallet av PR Smith. Modellen tilbyr en logisk rekkefølge for å takle planen din, og lar deg vurdere prosessene dine kritisk. Dette er trolig viktige grunner til at denne modellen er såpass godt likt av både store, og små selskaper.

Modellen tar for seg «Situation», «Objectives», «Strategy», «Tactics», «Action» og «Control».

 • Situasjonsanalyse – hvor er vi nå?
 • Objectives (målsetting) – hvor ønsker vi å være?
 • Strategi – hvordan kommer vi oss dit?
 • Taktikk – hva er detaljene i denne strategien?
 • Handling – hva er vår plan?
 • Kontroll – kom vi oss dit?

1.Analyse av situasjonen

Det første steget av å implementere SOSTAC-modellen er å etablere en situasjonsanalyse. Situasjonen skal i grunn gi en generell beskrivelse av din organisasjon, og kunne svare på: Hvem du er, Hva du gjør, og hvordan du samhandler på nett med andre aktører.

Definer og identifiser dine digitale kunder 

En analyse av nåværende kunder er svært viktig i form av å oppnå et klart bilde over eksisterende, og potensielle kunder du ønsker å fange.
En måte å  identifisere kunder på, er å definere dine kunders personas. Å vite hvem du kommuniserer med, er svært viktig for å drive effektiv markedsføring. Bare ved å definere 3-4 personas, har du dekket ca.90% av kundebasen din.

Eksempel på personas:

Mari Markedssjef
(Bilde hentet fra inboundgroup.com)

Ved å lage personas vil du få en bedre forståelse av hvem kunden din er, og hva deres reelle behov er. I tillegg vil du få et innblikk i hvilke behov dine produkter eller tjenester tilfredsstiller. Du vil også oppnå større effektivitet i kampanjene dine.  Jo mer du kjenner brukerne dine og jo mer fokusert strategien din er, til mer vil resultatene øke.

SWOT-analyse

Et annet grunnleggende trinn i SOSTAC-modellen er å lage en SWOT-analyse av organisasjonen, der man inkluderer de interne og eksterne aspektene.

Enhver markedsføringsstrategi oppnår suksess takket være god planlegging. Til mer kunnskap du har rundt virksomheten din, jo bedre kan du fokusere på å nå dine mål. En SWOT-analyse vil eksempelvis svare på; Hva gjør du bedre enn konkurrenten din? Hvor du trenger å forbedre deg?Hva har konkurransen som merkevaren din ikke har? Hvilke muligheter gir markedet deg til å vokse?
Med andre ord ser man på styrker, svakheter, muligheter og trusler. Man bør i tillegg reflektere over hvilke behov som allerede eksisterer i markedet du opererer i.

 

2. Objectives (Målsetting)

Det andre trinnet i SOSTAC-modellen fokuserer på hovedmålet med strategien. Men å sette mål er for mange overveldende og vanskelig. Det anbefales at man fokusere på «SMARTE-mål». De vil hjelpe deg med å definere målet du vil oppnå, slik at du kan se om innsatsen virkelig har lønnet seg.

“S” for spesifikke. Målet må være klart definert.

“M” for målbar. Kan du tallfeste fordelene? Målene dine må være målbare.

“A” for attraktivt. Det er viktig å sørge for at målet du satte deg er innenfor rekkevidde.

“R” for realistisk. Ikke mist synet av begrensningene dine. Det er mulig at noen mål krever en investering du ikke har råd. Definer derfor hva du skal nå disse målene med.

“T” for tidsbundet. Hvor lang tid tror du det vil ta deg å oppnå dette målet? Her kan en tidslinje komme godt med.

Det er en rekke SMART-mål som du kan etablere, for eksempel:

 • Mål 1. Engasjement: Å ha 50% av eksisterende kunder som betjener din online-konto innen juli 2019.
 • Mål 2. Anskaffelse: Øke merkevaresynligheten fra april 2018 til juli 2019. Måles gjennom Google Analytics.
 • Mål 3. Engasjement: Øke e-postfrekvensen. Går fra en enkelt e-post sendt per kvartal til en ukentlig e-post fra mai 2018 til juli 2019.

3. Strategi

Strategi refererer til banen du planlegger å gå til du når de etablerte målene. Med andre ord, når du først har et mål og vet hvordan du kommer dit, gjenstår det å lage en strategi av å «tegne et veikart» som indikerer banen du vil følge. Inbound Marketing er en strategi som kan gi svært gode resultater, hvor målet er å tiltrekke potensielle kunder gjennom å tilby kvalitetsinnhold.

4. Taktikk

Taktikk dekker de spesifikke verktøyene i den digitale miksen du planlegger å bruke, for å oppnå målene for markedsføringsplanen din. Strategidelen bør også identifisere hvilke spesifikke markedssegmenter du vil nå med planen din.

Hvilke taktikker kan du følge?

 • SEO. SEO-posisjonering gir et selskap muligheten til å konkurrere mot konkurrentene.
 • PPC-kampanjer. I likhet med SEO vil blant annet forskning og valg av nøkkelord gi deg ideer til å justere budsjettet.
 • Affiliatemarkedsføring. I affiliatemarkedsføring samarbeider et selskap med tilknyttede selskaper (bloggere, utgivere, selskaper, organisasjoner, osv. for å markedsføre merkevaren sin.
 • E-post markedsføring. For å sikre at din eksisterende kundebase mottar nyhetsbrev regelmessig, bør man implementere en e-poststrategi. Taktikkene kan omfatte alle typer kampanjer for å holde en god klikkfrekvens, åpne priser og konverteringer.

5. Handling

Det femte trinnet er å bringe planen din til live og ta skikkelig handling. Her fokuseres det også på detaljene i taktikken. Du bestemmer hvem som gjør hva. Du må vurdere om du har menneskelige ressurser internt eller om du trenger å ansette nye medarbeidere med de nødvendige ferdighetssettene. Du må avgjøre om du trenger hjelp fra eksterne byråer eller konsulenter. Du må se om du har systemene og prosessene du trenger, og jobbe for å organisere dem hvis de ikke er det.

6. Kontroll

Denne fasen av SOSTAC-modellen fokuserer på analyse og KPIer. Indikatorer velges vanligvis basert på kampanjetypen, og vil hovedsakelig avhenge av dine mål. Et godt forhold mellom et mål og en resultatindikator (også kjent som KPI) er i grunn alt du trenger for å få reelle resultater. Hvis du ønsker gode resultater, vil det avhenge av markedsføringsstrategien du lanserer og hvordan du jobber med den. Dette forholdet viser deg hvordan dine mål er oppfylt, hvordan og med hensyn til hva de har mislyktes, hva som bør endres, osv. Det setter et fast kurs i hele strategien.

Her finner du en kort video om hvordan du kan bruke modellen.

 

/Ingrid

 

Kilder:

https://medium.com/@danielnilsson77/sostac-marketing-model-top-ranked-planning-system-66dabb931435

6 Easy Steps of Marketing Planning Using PR Smith SOSTAC Model

https://www.inboundgroup.com/no/blogg/hva-er-personas

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *