FNs bærekraftsmål og SAS

3. mars 2020
3. mars 2020 ingridhammer

 SAS og deres arbeid mot bærekraft

I modul 2 av valgfaget Digital markedsføring, har vår foreleser Cecilie Staude gitt oss en oppgave der vi skal velge en organisasjon som har fokus på FNs bærekraftsmål. Jeg, sammen med Eirill Hoff  har valgt å se nærmere på flyselskapet SAS, og hvordan de arbeider mot å nå sine bærekraftsmål.

Hvorfor SAS?

Det har lenge vært mye snakk om fly som transportmiddel, og dets påvirknings på miljøet. Luftfart spiller en stor rolle innen transport, både for folk og næringsliv. Mennesker generelt har fått økt bevissthet rundt klima-, og miljø, og konsekvensene i sammenheng med luftfart.
SAS – Scandinavian Airlines, er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i Norge, Sverige og Danmark. SAS flyr over store deler av Europa, Nord-Amerika, Asia og Midtøsten. I følge SAS Annual and sustainability rapport, flyr selskapet 30 millioner passasjer årlig.


Skjermdump fra Nho reiseliv. Figuren viser CO2-utslipp fra alle flyreiser inn og ut av Norge.

FNs bærekraftsmål

SAS jobber mot og fokuserer på en rekke av FNs bærekraftsmål, blant annet mål. 5 om likestilling mellom kjønn og mål 8. om anstendig arbeid og økonomisk vekst. SAS fokuserer også på mål 12. om ansvarlig forbruk og produksjon og 13. om å stoppe klimaendringene. De to sistnevnte er svært bransjerelevante, ettersom flytrafikk er ansvarlig for store mengder Co2 utslipp og andre klima-, og miljøpåvirkninger.

Flytrafikken opplever kontinuerlig vekst, noe som skaper utfordringer når det gjelder klimagassutslipp og andre miljøkonsekvenser. Men på den positive siden ser vi at utslippene per enkelt passasjer reduseres.
I 2016 ble Oslo lufthavn den første internasjonale lufthavn i verden som tilbyr biodrivstoff til alle flyselskap som fyller drivstoff.
Også ved bruken av CO2-avgift og kvoteplikt til å redusere klimagassutslippene, reduseres utslippene.

Det er en spennende tid for luftfart og hvordan flyselskaper vil håndtere de ulike problemene særlig knyttet til utslipp og miljøkonsekvenser. Ny teknologi, nye fly og biojetdrivstoff og satsing på en mer effektiv flytrafikk er noen av faktorene som vil kunne bidra til en mer klima, -og miljøvennlig luftfart.

Kilder:

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/e630f86bfe2d4e028f6903d81bce6fd5/klimaregnskap-for-norsk-reiselivsbransje.pdf

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/luftfart/tiltak-for-a-redusere-klimagassutslipp/id2076453/

https://www.sasgroup.net/investor-relations/financial-reports/annual-reports/sas-annual-and-sustainability-report-fiscal-year-2019/

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *