Kunstig intelligens endrer vår verden

16. januar 2020
Posted in Teknologi
16. januar 2020 ingridhammer

Kunstig intelligens er et vidt begrep med mange omfattende definisjoner. Men med denne definisjonen fra EUs ekspertgruppe nærmer vi oss kanskje å forstå hva begrepet egentlig innebærer:

«Kunstig intelligens (AI) refererer til systemer som viser intelligent atferd ved å analysere miljøet og iverksette tiltak – med en viss grad av autonomi – for å oppnå spesifikke mål.»

Drivkraften i kunstig intelligens er algoritmer, med særlig fokus på nevrale nettverk og dyp læring, der utviklingen av disse er av stor betydning for videre forskning. Kunstig intelligens har i de siste årene fått stor oppmerksomhet, men har dessuten vært et omdiskutert tema i mange år.

Ikke nytt

Kunstig intelligens kan spores helt tilbake til 1950 da matematikeren Alan Turing, publiserte artikkelen «Computer Machinery and Intelligence». Turing lanserte den berømte Turingtesten, der testen skulle fastslå om en maskin kunne imitere et menneske såpass nøyaktig, og ikke som en maskin. Maskinen skulle også generere og gjenkjenne språket vi mennesker bruker for å kommunisere, i tillegg til å trekke konkluasjoner fra informasjonen som ble gitt.

Grenseløse muligheter

Verden har kommet en lang vei fra Turings forskning, til nåtidens teknologi. Bedrifter som Amazon, Google og Apple er noen eksempler hvor kunstig intelligens har tatt fatt. Amazon er kjent for å ha revolusjonert netthandelen og omgjort industrien til et av verdens mest lønnsomme markeder, hovedsakelig grunnet bruk av maskinlæring.

Teknologien som blir brukt i maskinlæring tillater store selskaper, som Amazon, til å gi forbrukere personifiserte resultater. Andre eksempler som vi opplever daglig er anbefalinger til ny musikk på Spotify, anbefalinger til serier og filmer på Netflix og eposter som plasseres automatisk i søppelboksen. Her er det altså maskinlæring som er i full sving og gjør slik at du får den beste opplevelsen.

Hvordan påvirkes mennesket?

Mange er urolige for hvilken effekt bruken av kunstig intelligens vil ha på mennesket. Kunstig intelligens vil på mange områder påvirke hvordan vi handler i fremtiden. Vil kunstig intelligens være en støttespiller eller en motspiller i menneskets liv? Mange er bekymret om jobber vil bli mistet til kunstig intelligens, men hvis vi tenker etter; har ikke kunstig intelligens på mange måter gjort livene våre enklere?
Kunstig intelligens har egenskaper som mennesker ikke har, maskiner blir ikke lei eller klager og er bedre på repeterende oppgaver – og kan frigjøre mennesker slik at vi kan fokusere på mellommenneskelige forhold og kreativt arbeid.
Fremtiden vil nok ha mange utfordringer for mennesker, men den største vil være å finne sin plass i den nye teknologiske verdenen. Menneskene har dessuten et stort overtak over kunstig intelligens og fremtidens roboter; vi er ekte.

Kilder:
(Vogt, Y. (2019). Kunstig intelligens endrer din verden. Lastet ned 15. januar 2020, fra:
https://www.apollon.uio.no/artikler/2019/4_ai_intro.html

(Bryson, J. (2018) The Past Decade and Future of AI’s Impact on Society. Lasted ned 15.januar 2020 fra:

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-past-decade-and-future-of-ais-impact-on-society/

Vil du lese mer om kunstig intelligens? Sjekk mitt forrige innlegg.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *